e-sigaretter: Farlig eller feilrettet hysteri?

24/05/2020
av Admin Admin
e-sigaretter: Farlig eller feilrettet hysteri

De siste ukene har det vært mange avisoverskrifter i amerikanske medier om sykdomstilfeller og dødsfall hos ungdom som følge av damping.

Inntak av nikotin gjennom e-sigaretter er langt mindre skadelig enn det å røyke og kan brukes til røykeslutt.

I 2016 vedtok Stortinget å oppheve forbudet mot salg av nikotinholdige e-sigaretter. Neste år vil forbudet bli erstattet av et system der selgere og importører må redegjøre for produktsikkerhet til Legemiddelverket seks måneder før det slippes på markedet.

Dette vil gi forbrukerne økt trygghet sammenlignet med dagens situasjon, hvor damperne i hovedsak kjøper væsken fra internettselgere i utlandet.

Om lag 95 prosent av damperne i Norge er røykere eller tidligere røykere.

E-sigaretter brukes av mange millioner mennesker over hele verden og har vært på markedet i ca. 10 år uten at lignende sykdommer er blitt rapportert. Det er derfor usannsynlig at utbruddet kan tilskrives selve e-sigaretten eller nikotininnholdet i fordampingsvæsken.

Les hele artikken hos Aftenposten