Gode grunner til å tillate salg av e-sigaretter i Norge

29/06/2016
av Admin Admin
Gode grunner til å tillate salg av e-sigaretter i Norge

Her er fire gode grunner for at dampeutstyr og nikotinholdig e-juice bør tillates solgt over disk i Norge – uten å avgiftsbelegges som tobakk eller behandles som legemiddel.

1. Damp er det eneste hjelpemiddelet som får røykere som ikke ønsker å slutte, til å legge bort tobakken. Den vanligste bivirkningen ved bruk av damp er faktisk røykeslutt.

2. Damp er minst 95% mindre skadelig enn røyk. I all annen behandling av avhengighet, er skadereduksjon et viktig prinsipp. Å regulere dampen så strengt at det ikke blir valgbart, vil være det samme som å si at røykere er en pariakaste som ikke en gang fortjener et alternativ. Selv heroinister har et alternativ i metadon.

3. En streng regulering av damp og nikotinholdig e-juice i tråd med EUs tobakksdirektiv, vil gagne tobakksindustrien. De er i gang med å produsere sigarettlignende utstyr som gir liten effekt. Disse vil kunne tilpasses en streng regulering. Slikt utstyr har for mange vist seg ikke å være veien til røykeslutt.

4. To av tre røykere dør i dag av tobakksskader. Å frata røykerne det eneste alternativet som virker, vil forlenge lidelser og koste liv.