Nikotin er ikke verre enn en kopp kaffe

06/06/2016
av Admin Admin
Nikotin er ikke verre enn en kopp kaffe

En rapport fra "The Royal Society for Public Health" har avkreftet en vanlig myte omkring farene ved røyking, som har vedvart i mange år:

"En ny undersøkelse indikerer at 9 av 10 personer dessverre tror nikotin er meget skadelig for helsen, selv om nikotin faktisk ikke er mer skadelig enn koffeinen som er i en kopp kaffe.", Dette sier Shirley Cramer, administrerende direktør for "The Royal Society for Public Health" i England, og hun fortsetter:

"Hvis vi kan få endret folks vaner til å nyte nikotin – heller enn å røyke tobakk, så vil det gjøre en kjempeforskjell for den generelle helsetilstanden i befolkningen. Det er et problem å ha røykere som er avhengige av nikotinen i tobakkssigaretter. Et skifte til andre former for nytelse av nikotin, vil endre dette fra å være en alvorlig og kostbar affære for samfunnet, til i stedet å være et spørsmål om avhengighet til en substans som i seg selv er mer sammenlignbar med den avhengighet man finner med koffein som finnes i kaffe, brus og te. Den verste helseskaden er forårsaket av tobakken i sigaretter, som ved forbrenning utsetter røykere for kjemikalier som bl.a. tjære og arsenikk."

The Royal Society for Public Health tilsvarer Folkehelseinstituttet I Norge.

Du kan lese hele artikkelen her:

KILDE: Norsk Dampselsskap