Ny studie - Damping ikke farligere enn luft

27/01/2016
av Admin Admin
Ny studie - Damping ikke farligere enn luft

Inhalering av damp fra E-sigaretter er like farlig som å puste inn luft, ifølge en ny rapport som sammenlignet e-sigaretter med vanlige sigaretter og luft.

Forskningen som er publisert i Toxicology in Vitro brukte en kombinasjon av tester for å finne ut om damping er helseskadelig for folks luftveier. For å gjenskape den mulige skadelige effekten av e-sigarettens damp, som inneholder ting som nikotin og smakstilsetninger, ble det brukt en røykerobot med luftvev.

Etter seks timers eksponering fra tobakksrøyk, døde cellene, men etter en aggressiv og kontinuerlig dose av damp, var effekten på luftveiene lik som ved innånding av vanlig luft.

Ved anvendelsen av kombinasjonen røykerobot og en lab-basert test med respiratorisk vev, var det mulig å demonstrere evnen til å indusere, og måle aerosol irritasjon, og å vise at de forskjellige e-sigarettenes aerosoler brukt i denne studien ikke hadde noen cytotoksisk virkning på menneskelig luftveisvev.

Studien kommer nå som statlige lovgivere i California foreslår å forby bruk av e-sigaretter på offentlige steder. Forfatterne av studien bekrefter oppfatningen om at damping er langt mindre skadelig enn vanlig tobakk, men sier at "videre studier er nødvendig for å vurdere fullt ut deres sikkerhet for langsiktig bruk".

KILDE: The Libertarian Republic