Over halvparten vurderer å slutte å røyke

25/10/2016
av Admin Admin
Over halvparten vurderer å slutte å røyke

Hver femte person som røyker kjenner ikke til de vanligste symptomene på lungekreft. Like mange mener at helserisikoen ved røyking er kraftig overdrevet. Det viser en ny undersøkelse fra Helsedirektoratet blant 600 røykere. Undersøkelsen viser også at rundt 60 prosent vurderer å slutte å røyke.

Den kreftformen flest i Norge dør av

3 019 personer fikk lungekreft i Norge i 2014, og 8 av 10 tilfeller skyldes røyking. Dette er det høyeste antallet tilfeller Kreftregisteret noen gang har registrert. Lungekreft er den kreftformen flest dør av i Norge.

Over 2 000 dør av lungekreft hvert år. Det er altfor mange. Hoste kan være et symptom på lungesykdom, og kronisk hoste bør derfor utredes. Det anbefales å undersøke lungefunksjon med spirometri/blåseprøve (en medisinsk undersøkelse av lungefunksjon) hvis man røyker, har slike symptomer og er over 40 år.

Aldri for sent med røykeslutt

Tidligere tall fra Folkehelseinstituttet har vist at blant dem som røyker over 20 sigaretter per dag, dør 26 prosent av kvinner og 41 prosent av menn før fylte 70 år. Tilsvarende tall for personer som aldri hadde røykt var 9 og 14 prosent.

Lurt å bruke hjelpemidler!

Den nye undersøkelsen blant røykere viser at én av tre tenker å slutte på egen hånd, uten hjelpemidler. Like mange vurderer å bruke nikotinlegemidler (tyggegummi, plaster o.l) eller e-sigaretter. Nikotinlegemidler og e-sigaretter kommer øverst på listen over hjelpemidler for å slutte å røyke de spurte kjenner til.

Selv om mange klarer å slutte på egen hånd, er det større sjanse for å lykkes dersom man bruker hjelpemidler. Undersøkelsen viser at det er en jobb å gjøre for å spre kunnskap om hjelpemidlene som finnes, både via tilbud som slutta.no og det som tilbys gjennom helsetjenesten og frisklivssentralene.

KILDE: Helsedirektoratet. Les mer om undersøkelsen her: