E-sigaretter: Bedre føre klok enn var

24/08/2016
av Admin Admin
E-sigaretter: Bedre føre klok enn var

Fagfolk er enige om at e-sigaretter er langt mindre farlige enn tobakkssigaretter.

E-sigaretter vil snart bli tillatt solgt i Norge. Fagfolk er enige om at e-sigaretter er langt mindre farlige enn tobakkssigaretter. Damp fra e-sigaretter sjenerer heller ikke andre. Likevel har helseministeren foreslått at e-sigaretter skal reguleres like strengt som tobakkssigaretter.

Ved Folkehelseinstituttet er det delte meninger om forslaget. Instituttledelsen er bekymret for at e-sigaretter skal bli trendy blant unge mennesker og mener at det gjelder å være føre var mot en slik utvikling. Vi mener at å vise til føre-var-prinsippet er for enkelt og i dette tilfellet farlig. Det lar seg lett regne ut at den foreslåtte strenge reguleringen trolig vil ta langt flere liv enn den redder.

Økt tilgjengelighet av e-sigaretter vil ha to hovedeffekter. Den ene er at røykere skifter til damping. Den andre er at ikke-røykere begynner å dampe og eventuelt går videre til røyking. Den førstnevnte effekten er langt sterkere enn den sistnevnte. I land med framskreden dampekultur utgjør tidligere ikke-røykere en svært liten andel av damperne. I England f.eks. utgjør de under 5 prosent.

Vanlige sigaretter er i størrelsesorden 20 ganger så farlige som e-sigaretter. Det er ca 400.000 dagligrøykere i Norge, og allerede ca 50.000 dampere. La oss tenke oss at e-sigaretter holdes utenfor tobakksskadeloven. Det følgende regnestykket antyder forholdet mellom positive og negative helseeffekter av en slik alternativ politikk.

Vi tar som eksempel at i løpet av noen år vil 40.000 flere dagligrøykere helt skifte til e-sigaretter sammenliknet med hva tilfellet vil være ved en streng politikk. Da må vi samtidig regne med at ca 5.000 flere «hittil ikke-røykere» begynner å dampe. Vi antar at ytterligere 1.000 går videre til også å begynne å røyke.

Blant de 40.000 flere som går fra røyking til damping, antar vi, basert på tall fra Folkehelseinstituttet at 15 prosent unngår røykerelaterte dødsfall. Det gir en gevinst på 6.000 «sparte liv» (egentlig «unngåtte tidlige dødsfall»). Blant de 5.000 ikke-røykerne som begynner å dampe, antar vi at 1 prosent pådrar seg nikotinrelaterte skader som fører til for tidlig død. Det gir et tap på 50 liv. Blant de 1.000 ikke-røykerne som begynner å dampe og så røyke, antar vi at 15 prosent får tobakksskader som fører til tidligere død. Det gir et tap på 150 liv. I sum tapes det 200 liv, mens det spares 6.000.


Dett er et utdrag av et innlegg skrevet av Erik Nord, seniorforsker ved Folkehelseinstituttet og professor i helseøkonomi ved UIO, i samarbeid med av Karl Erik Lund, forskningsleder ved avdeling for rusmiddelforskning, Folkehelseinstituttet. Les hele innlegget hos Dagsavisen:

Kampen for dampen

29/07/2016
av Admin Admin
A Billion Lives

10 Mai i år innførte FDA i USA tidenes strengeste reguleringer på e-sigaretter og damping, og nå følger lignende reguleringer over hele Europa og i Norge.

Motstanden mot de nye lovgivningene har således blitt et internasjonalt fenomen, og det er liten tvil om at det er sterke økonomiske krefter man kjemper mot. Sannheten er at myndighetene taper store summer med dersom legemiddelverket og tobakksprodusentene ikke lenger kan skilte med gode salgstall. Røyking er utvilsomt lønnsomt i alle ledd, men damping/ e-sigaretter blir direkte ulønnsomt i takt med at folkehelsa forbedres.

A Billion Lives er en dokumentar som tar for seg hvordan legemiddel- og tobakksindustrien systematisk ønsker å utslette damprevolusjonen som har potensiale til å redde milliarder av liv.


Gode grunner til å tillate salg av e-sigaretter i Norge

29/06/2016
av Admin Admin
Gode grunner til å tillate salg av e-sigaretter i Norge

Her er fire gode grunner for at dampeutstyr og nikotinholdig e-juice bør tillates solgt over disk i Norge – uten å avgiftsbelegges som tobakk eller behandles som legemiddel.

1. Damp er det eneste hjelpemiddelet som får røykere som ikke ønsker å slutte, til å legge bort tobakken. Den vanligste bivirkningen ved bruk av damp er faktisk røykeslutt.

2. Damp er minst 95% mindre skadelig enn røyk. I all annen behandling av avhengighet, er skadereduksjon et viktig prinsipp. Å regulere dampen så strengt at det ikke blir valgbart, vil være det samme som å si at røykere er en pariakaste som ikke en gang fortjener et alternativ. Selv heroinister har et alternativ i metadon.

3. En streng regulering av damp og nikotinholdig e-juice i tråd med EUs tobakksdirektiv, vil gagne tobakksindustrien. De er i gang med å produsere sigarettlignende utstyr som gir liten effekt. Disse vil kunne tilpasses en streng regulering. Slikt utstyr har for mange vist seg ikke å være veien til røykeslutt.

4. To av tre røykere dør i dag av tobakksskader. Å frata røykerne det eneste alternativet som virker, vil forlenge lidelser og koste liv.

Damping sparer liv

27/06/2016
av Admin Admin
Damping sparer liv

Hvis man legger forholdene til rette for bruk av e-sigaretter, vil noen som hittil har vært ikke-røykere, begynne å dampe, mens en del røykere vil skifte til damp.

Streng politikk sparer ett liv og taper 30

Ifølge norsk og engelsk evidens vil de som skifter, være langt flere enn de som begynner. I tillegg er helsegevinsten hos hver enkelt som skifter, langt større enn helsetapet hos hver enkelt som begynner.

Man anslår at for hvert liv man sparer ved å føre en streng politikk overfor e-sigaretter, må man regne med å tape i størrelsesorden 30 liv blant røykere.

Bent Høie bringer på banen at damping ikke bør tillates innendørs «der folk ferdes» fordi passiv damping ifølge Folkehelseinstituttet kan være skadelig for «sårbare grupper».

Tallenes tale

Vi savner at Høie forholder seg til konkrete tall. Aktiv damping har høyst fem prosent av faregraden til aktiv røyking. Samtidig har passiv damping selvsagt langt svakere virkninger enn aktiv sådan.

The Royal College of Physicians i London konkluderer med at e-sigaretter «slipper ut ubetydelige mengder av nikotin til luften» og at det «ikke er registrert helsevirkninger for personer i nærheten».

Alt i alt må den sårbare gruppen utgjøre en ytterst liten del av befolkningen.

Høies omtanke for gruppen er prisverdig, men hans lovforslag betyr de facto at han lar hver enkelt sårbars liv telle like mye som 20, 50 eller 100 røykeres liv. Hvordan forsvarer han det?

KILDE: Aftenposten

Nikotin er ikke verre enn en kopp kaffe

06/06/2016
av Admin Admin
Nikotin er ikke verre enn en kopp kaffe

En rapport fra "The Royal Society for Public Health" har avkreftet en vanlig myte omkring farene ved røyking, som har vedvart i mange år:

"En ny undersøkelse indikerer at 9 av 10 personer dessverre tror nikotin er meget skadelig for helsen, selv om nikotin faktisk ikke er mer skadelig enn koffeinen som er i en kopp kaffe.", Dette sier Shirley Cramer, administrerende direktør for "The Royal Society for Public Health" i England, og hun fortsetter:

"Hvis vi kan få endret folks vaner til å nyte nikotin – heller enn å røyke tobakk, så vil det gjøre en kjempeforskjell for den generelle helsetilstanden i befolkningen. Det er et problem å ha røykere som er avhengige av nikotinen i tobakkssigaretter. Et skifte til andre former for nytelse av nikotin, vil endre dette fra å være en alvorlig og kostbar affære for samfunnet, til i stedet å være et spørsmål om avhengighet til en substans som i seg selv er mer sammenlignbar med den avhengighet man finner med koffein som finnes i kaffe, brus og te. Den verste helseskaden er forårsaket av tobakken i sigaretter, som ved forbrenning utsetter røykere for kjemikalier som bl.a. tjære og arsenikk."

The Royal Society for Public Health tilsvarer Folkehelseinstituttet I Norge.

Du kan lese hele artikkelen her:

KILDE: Norsk Dampselsskap

iStick Basic fra eLeaf - en introduksjon

26/05/2016
av Admin Admin

iStick Basic fra eLeaf er en smart mod som passer til både nybegynnere og for de som har relativt enkle dampebehov.

iStick Basic er en alt-i-ett mod som er svært enkel i bruk. Den har et innebygget batteri på 2300 mAh som holder i opptil flere dager. Den tar også i bruk en ny smart tank fra eLeaf som i stedet for gjenger, holdes fast til modden med en kraftig magnet. Tanken heter GS Air 2, og er bare 14 mm bred. Den har et overraskende godt drag, og egner seg derfor også til de som foretrekker direkte lungedrag. Luftjusteringen er også meget god.

iStick Basic fra eLeaf - en introduksjon

iStick Basic er en uregulert mod, hvor volt-outputten bestemmes av batteriet. Det er ingen justeringsknapper eller innstillinger man trenger å tenke på. Watt tilpasses automatisk for hvert enkelt fordamperhode, men det er anslått at den har maks-effekt på 20w, og støtter motstander mellom 0,4 og 3,0 ohm.

Man lader iStick Basic via USB-porten, og man har bare én knapp å forholde seg til. Det hendige formatet gjør at den passer og skjules godt inni hånda.

Tanken kan enkelt bare «dras» inn og ut, og man slipper å fysisk skru noe fra hverandre. Dette minsker sjansen for både slitasje og lekkasje. Tanken sitter fast til modden med en magnet som holder den godt å plass med hjelp av den formtilpassede holderen. Det er normal bunnfylling hvor man må skru ut basen på tanken for å fylle på e-juice. Det finnes et lite, men greit utvalg av fordamperhoder tilgjengelig for denne.

iStick Basic er altså meget enkel i bruk, og finnes i flere forskjellige farger og har avrundede kanter for optimal komfort.

I startsettet finner du:

 • 1 x iStick Mod
 • 1 x GS Air 2 tank
 • 2 x GS Air fordamperhode 0,75 Ohm
 • 1 x 510 magnet adapter
 • 1 x eGo magnet adaper
 • 1 x Micro USB ladeledning

Spesifikasjoner:

 • Batteri: 2300 mAh innebygget Li-On
 • Størrelse: 39,5 mm x 23 mm x 81 mm
 • Motstand: 0,4-5,0 ohm
 • Kobling: Magnet m. medfølgende adapter for ego og 510

Introduksjon til Innokin MVP 3 Pro

22/04/2016
av Admin Admin
Introduksjon til Innokin MVP 3 Pro

I denne gjennomgangen tar vi en titt på nye Innokin iTaste MVP 3.0 Pro. MVP 3.0 Pro er en forbedret versjon av den gamle iTaste MVP 3.

Forskjeller mellom den gamle MVP 3 og nyere MVP 3 Pro

 • Doblet maks effekt fra 30 til 60 watt
 • Minimum motstand er nå 0,2ohm i stedet for 0,4ohm
 • Batteriet er nå på 4400mAh i stedet for 3800mAh
 • Leveres med flere forbedringer i forhold til den gamle MVP 3 boksen, og også billigere!

Hva har ikke forandret seg?

 • Størrelsen
 • Utseende
 • Fjærbelastet pinne
 • Mini USB lademulighet

Introduksjon til Innokin MVP 3 Pro

Er den bedre enn den opprinnelige MVP 3?

Jeg liker at Innokin tok til seg hva folk sa om den opprinnelige MVP 3 og at de raskt kom på banen med en ny forbedret versjon. MVP 3 Pro har nå en rekke forbedringer. Den minste motstanden er 0,2ohm stedet for 0,4ohm, som er flott for subohm tanker og de som bygger RDA på lav ohm. Den maksimale effekten er nå doblet i forhold til tidligere - opp til 60W. Igjen en etterlengtet forbedring. Endelig har batterikapasiteten blitt økt til 4400mAh fra 3800mAh. Dette betyr at det nye batteriet vil vare bokstavelig talt i dagevis.

Massiv batterilevetid

Som nevnt over - MVP 3 Pro har et enorm 4400mAh batteri. Dette er samme størrelse som batteriet i Eleaf iStick 50W og mer enn det dobbelte av det Innokin Coolfire IV har.

Du vil få et par dager ekstra med damping fra MVP 3 pro batteriet hvis du damper på rundt 30W på en 0,5ohm spole. Lavere ohm spoler og høyere wattstyrker vil kreve mer strøm, men det bør likevel vare en full dag med vaping!

God Max Effekt og 0,2ohm minimum motstand

MVP 3.0 Pro kan fyre ned til 0,2ohm, som igjen kan trengs i dagens sub ohm dampe-marked. Det finnes mange som bruker spoler/coils som er rundt 0,2ohm, og denne funker meget fint til bruk på lav ohm, noe som ikke var like enkelt på den gamle enheten.

Solid og Robust

I likhet med den gamle MVP 3, er den MVP 3 Pro ytterst robust og solid. Jeg er ganske sikker på at du kan smekke til den med en hammer, og den vil fortsatt fungere fint etterpå (ønsker ikke å prøve dette selv!). Innokin leverer generelt enheter med en meget høy kvalitet, og de elektriske komponentene er meget bra gjort de også. Men ved å være robust betyr det også at MVP3 pro er ganske tung og kanskje ikke den mest ergonomiske moden på markedet.

Skjermen på Innokin MVP 3 Pro er en av de beste skjermene som finnes på markedet. Skriften er fin og stor og kan leses meget lett. Selv de med dårlig syn vil være i stand til å lese skjermen uten problemer.

Du kan fortsatt finne noen mods i disse dager uten en fjærbelastet pinne. Heldigvis leveres MVP 3 Pro med en fin gullbelagt 510 fjærbelastet pinne for best mulig kobling mot alle tanker og RDA-er. MVP 3 Pro kommer også med et ego adapter, om du fortsatt bruker slike enheter.

MVP 3 Pro har en mini-USB-kabel som er gjemt bort i bunnen av moden. Dette betyr at du kan lade andre elektriske apparater med samme mini USB-tilkobling. Bare for å gi deg en idé om hvor godt batteriet er på MVP 3 pro, kan du lade en Samsung S5 flere ganger med bare en lading fra moden! Dette er en praktisk funksjon å ha i tilfelle telefonen eller andre mods du bruker dør.

Jeg er en stor fan av Innokin, de produserer svært gode enheter. MVP 3 Pro er en mod for de som vil ha noe som er solid og føles litt tyngre i hånden og som har ønsker muligheten til å subohm damping. Med 60W gir det deg stor fleksibilitet når det gjelder hvilke enheter du kan dampe med denne moden. Vi liker virkelig MVP 3 Pro og har ingen problemer med å anbefale den også til deg.


Introduksjon og test av Magma RDA

14/04/2016
av Admin Admin
Introduksjon og test av Magma RDA

Betyr uttrykket "flavor-chasing" noe for deg? Hvis ja, og spesielt hvis du bruker RDA-tanker, har du sannsynligvis hørt om Magma RDA.

Siden tidlig i 2014, ble Magma RDA ansett for å være en av de beste smaksjager RDA-ene på markedet. Hele begrepet smaksjeger var delvis ansporet av Magma, på grunn av dens signaturfunksjoner: kuppelformet topp, redusert kammer og direkte-til-spole og bunnmatet luftstrøm.

Magma RDA er nå tilgjengelig i en ny og oppdatert versjon. Denne nye versjonen beholder de fleste av de viktigste funksjonene i den opprinnelige Magma. Den er 22 mm i diameter og vil sitte perfekt på de fleste mods.

Akkurat som på den opprinnelige så er det to innleggsdekk som er superlette å bygge videre på. Stolpene og stolpehullene er nå større.

Magma har en veldig dyp juicebrønn - veldig dyp. Den er i stand til å holde opp til 40 dråper med e-juice! Og siden denne er laget for de som liker eksotiske spoler, er det en gudegave til de som ikke er interessert i å dryppe konstant.

Det er vanskelig å si hvor mange trekk du kan få ut av denne før du må dryppe, fordi alle bygger på sin annen måte, men jeg kan si at med denne så går du ikke tom med det første.

Introduksjon og test av Magma RDA

Luftstrømmen kan kontrolleres med en ring som justeres når topplokket skrus. Det er ikke vanskelig å bruke, og er ganske praktisk om du ønsker å endre luftstrømmen mens du damper. Luftstrømmen er ikke overdreven, og det er mer enn nok for de fleste eksotiske måter å bygge på. Med luftstrømmen på vidt gap kan du høre litt lyd, men det er absolutt ikke plagsomt.

Finishen er i våpenmetall og den er også tilgjengelig i teflonbelagt svart.

Med den opprinnelige Magma, var en av de vanligste klagene at den lakk litt. Den vil fortsatt lekke hvis du over-drypper, men ikke så lett som den første versjonen. Bare vær bevisst når du fyller i din e-juice, og det går bra. Husk at dette ikke er en RTA-tank.

Er du en smaksjeger vil du elske Magma RDA når du damper. Utførelsen er lekker og designet gjør at du får all smaken fra din e-juice på en best mulig måte.

Anmeldelse av Kangertech Subtank Mini

04/04/2016
av Admin Admin
Anmeldelse av Kangertech Subtank Mini

I denne artikkelen tar vi en titt på Kangertech sin Subtank Mini. Dette er en middels stor tank i Subtank-familien og den er utstyrt med en 4,5 ml tank. Noen mente at størrelsen på den vanlige Subtanken var for stor, så Subtank Mini representerer et litt mindre alternativ. Mens den første Subtanken var svært topptung og passet ikke alltid pent (overlappinger etc.) på mods, så passer nye Subtank Mini perfekt.

Anmeldelse av Kangertech Subtank Mini

Kangertech Subtank Mini spesifikasjoner og funksjoner

 • 1 x Subtank Mini
 • 1 x OCC Sub Ohm 0,5
 • 1 x OCC 1.2ohm
 • 4 x RBA Coil (japansk økologisk bomull)
 • 1 x RBA Base
 • 1 x skrutrekker
 • 2 x Skruer
 • 1 x Manual
 • I Subtank Mini kan det brukes to forskjellige fordamperhoder - OCC og RBA.
 • 510 Tilkobling
 • Pyrex Glass
 • 4,5 ml Kapasitet
 • 22 mm diameter
 • Forbedret luftstrømsystem
 • Høyde uten munnstykke: 48 mm
 • Høyde med munnstykke: 63 mm

Hvordan Kangertech Subtank Mini skiller seg fra det normale større Subtanken

Subtank Mini er mindre enn den større Subtanken. Den er 22 mm i diameter, sammenlignet med 25 mm på den større Subtanken. Dette høres kanskje ikke ut som en stor forskjell, men tro meg - det gjør hele forskjellen. Problemet jeg hadde med standard Subtanken var at den var svært topptung, og at den ikke passet bra på de fleste mech mods og mini boks mods (det overlappet alltid litt). Nå som den leveres som 22 mm i diameter betyr det at den sitter i flukt på alle mine mech mods! Den er ganske mye lettere også, noe som betyr at den har en mye bedre vektbalanse når du bruker forskjellige enheter.

Anmeldelse av Kangertech Subtank Mini

Funksjonalitet og ytelse

Den beste med Subtank Mini er at den ikke har mistet noe av kvaliteten fra sin større bror. Faktisk vil jeg gå så langt som å si at RBA-ytelsen er forbedret (vil gå i detaljer senere). De har klart å beholde den samme gode ytelsen samtidig som de har gjort den mindre og lettere. Den nye 4,5 ml tanken, er for meg helt perfekt - ikke for stor, men stor nok for en god del timer med damping. Skyene blir like latterlig store som de var med den større Subtanken, og smaken er fortsatt fantastisk. Alt i alt har Kangertech klart å gjøre den mindre tanken bedre enn sin storebror!

Tilbehør til Kangertech Subtank Mini

Ikke bare har Mini den samme imponerende ytelsen som sin eldre bror, den kommer også med det samme gode tilbehøret som gjorde Subtank kit så populær. Subtank Mini leveres med to OCC spoler (1,2ohm og 0,5ohm) og kommer også med en RBA.

Man skulle tro at når Kangertech gjør sin Subtank mindre, så vil den miste noe av sin ytelse, men de har faktisk klart å gjøre den enda bedre! Kangertech har justert sin RBA og forandret byggdekket helt. Den forhåndsinstallerte spolen er større enn de gamle spolene og det er nå enklere å træ inn ny bomull på dekket. Kangertech har også klart å forbedre luftstrømmen på sin RBA, men på samme tid montert den i en mindre tank! Skorsteinen er større og åpner for mer luftstrøm. En annen stor forbedring er at når du bytter mellom OCC spoler og RBA så trenger du ikke å fjerne toppen av tanken, som du måtte med den større Subtanken. Skorsteinen kommer helt ned fra toppen av tanken og er nå bredere og passer både til OCC og RBA, som gjør det enda enklere å bruke tanken!

Forbedringer på Subtank Mini sammenlignet mot den normale Subtank

 • Mindre diameter: 22mm istedenfor 25mm, noe som betyr at den passer fint på mech mods og mini boks mods
 • Lettere i vekt, ikke så topptung
 • Forbedret luftstrøm gir rom for en bedre munn til lunge trekk
 • Forbedret RBA byggdekk og spoler samt større luftstrøm
 • RBA og OCC spoler kan byttes lettere uten å måtte skru av tanken
 • RBA og OCC spoler kan nå bruke hele mengden av e-juice i tanken
 • Settet leveres også med en erstatning for Pyrex glasset
 • Samme fantastiske damping skyer og smak!

Konklusjon

Det faktum at dette settet har den samme imponerende ytelsen som den større Subtanken og likevel kommer i en mindre penere tank er sprøtt. Kangertech har virkelig lyttet til sine kunder og har gjort noen flotte forbedringer på Mini, som for eksempel forbedret luftstrøm og byggdekket på RBA-en.

Dette settet kommer med det samme fantastiske tilbehøret og forskjellige spoler som den større pakken gjør. Den kommer også nå med et ekstra pyrex glass som den større ikke har.

Vi mener denne tanken er langt bedre enn den større Subtanken på grunn av sin mindre størrelse og bedre luftstrøm alternativer, samt at den nå er i stand til å veksle mellom RBA og OCC mye enklere. For meg personlig ville det ikke være noen grunn til å velge en større Subtank. Hvis du er ute etter en større tank med mere e-juice kapasitet så kanskje er den originale Subtanken for deg. Men 4,5 ml kapasitet er faktisk mer enn nok for meg, og jeg elsker hvordan Mini Subtank sitter på mine mech og mini boks mods - fantastisk! Det faktum at dampskyene er like gode som på den større tanken viser hvor utrolig denne nye tanken egentlig er. Dette er et must for subohm dampere og for de som ønsker en normal glassomizer tank med muligheten for å bytte mellom RBA og OCC spoler.

Hva er steeping av e-juice?

20/03/2016
av Admin Admin
Hva er steeping av e-juice

Prosessen med steeping av e-juice begynner etter min mening så snart flasken er blandet. Tiden flasken bruker fra en fabrikk i utlandet og til Norge er også med i prosessen, men du kan være med å påvirke prosessen med steeping selv også. Mange av dere tenker sikkert: «Hvorfor må jeg gjøre dette selv!? Hvorfor kan de ikke bare selge e-juice som er klar?» Sannheten er at det tar tid for PG og spesielt VG å riktig suge opp alt av smaksmolekyler. Samt at den ekstra tiden du bruker på steeping vil i nesten alle tilfeller forbedre smaken på din e-juice. Hvis du noensinne har laget suppe eller chili så vet du hva jeg mener. En e-juice kan smake bra når du mottar den i posten, men poenget jeg prøver å gjøre er at den kan bli enda bedre!

Steeping av e-juice er for distingverte herrer (og kvinner) som prøver å presse hver siste dråpe av smak ut av livet. Ordet "steeping" har blitt brukt i mange år i referanse til suppe og spesielt te. Det krever tålmodighet, selvkontroll og en visjon for en bedre morgendag. Te er ikke noe du kan kaste sammen raskt og gurgle ned. Vi snakker om en mye mer sofistikert livsstil.

Vi kan bryte temaet ned i tre: Steeping, lufting og "streathing", - som egentlig er en kombinasjon av de to første fremgangsmåtene.

Steeping av e-juice

Dette er når du plasserer en lukket e-juice-flaske på et kjølig, mørkt sted, for eksempel i en høy sigarboks, for en uke eller to. Det anbefales også at du rister flaskene daglig for å fremskynde prosessen. En annen måte å øke hastigheten på steeping er å plassere flaskene under varmt vann fra springen. Varmen fra vannet vil få molekylene til å bevege seg rundt raskere.

Lufting av e-juice

Dette er når du tar lokket av og lar din e-juice-flaske lufte i noen timer. Det anbefales ikke mer enn 12 timer med lufting av e-juicen. Smak og nikotininnhold kan begynne å avta i løpet av denne prosessen! (Mange generaliserer begrepet steeping å inkluderer denne prosessen, men sannheten er at «lufting» ikke er det samme.)

"Streathing" av e-juice

Dette er et mer avansert prosess for å finne ut når smaker treffer en topp. Start med å riste flaskene og deretter kjøre dem under varmt vann fra springen. Ta lokket av og legg dem på et kjølig, mørkt sted i to timer. Sett lokket på igjen og rist godt. Press deretter overskuddsluft ut av flasken som resirkulerer oksygen i hele juicen. Dette kan bare gjøres med en flaske som har en «nipple» i motsetning til de som kommer med en dropper. Vanligvis gjentas denne prosessen et par ganger og det tar mye mer tid, krefter og presisjon enn steeping eller lufting av e-juice.

Hvor lang tid tar det å steepe en e-juice?

Dette avhenger faktisk av smaken. Fruktige smaker har en tendens til å kreve minst steeping tid. Tobakksmaker trenger litt mer tid til å steepe og mer kremaktig, dessertsmaker har en tendens til å ta lengst tid for å nå sin smakstopp. Det anbefales at du steeper minst to uker, men noen smaker kan ta lengre tid, og noen kan være bra rett ut av flasken. Ved hjelp av varmt vann eller noen form for varmekilde, for eksempel en treg komfyr, noen bruker andre kreative måter for å fremskynde prosessen. Hele poenget med steeping av e-juice er å få maksimal smak ut av juicen, så hvis det smaker godt for deg, så er du ferdig. Noen liker å steepe sin e-juice i 2-3 uker, mens andre kan bruke månedsvis. Det er subjektivt, slik at du kan steepe så lenge du vil, men e-juice går også ut på dato, så ikke ha den liggende i flere år!

Konklusjon

Steeping er ikke for alle, men det er sterkt anbefalt for å oppnå den beste smaken fra din e-juice. Damping er blitt en stor industri og mange e-juice-produsenter kan knapt holde tritt med det raskt voksende markedet. På samme måte, prøver de sannsynligvis å få sine produkter raskt ut for å møte etterspørselen, noe som betyr at noen ganger kan du få en fersk blandet parti med e-juice. Selvfølgelig kan du bestille fra selskaper som selger e-juice som er forhåndslagret, eller du kan bare ha flaks og få en batch som allerede har vært lagret i en tilstrekkelig lang tid. Noen smaker trenger ikke engang å steepes. På den annen side, hvis du steeper en flaske i flere måneder, og det fortsatt ikke smaker bra, er sjansene gode for at juicen du har kjøpt rett og slett bare suger.