Sikkerhet for ombyggbare mods og batterier

18/12/2015
av Admin Admin
Sikkerhet for ombyggbare mods og batterier

Batterier til damping kan variere i kvalitet. Kjøp alltid batterier fra forhandlere og merker du kjenner - det er ikke batteriene du bør spare penger på. De er viktige for din sikkerhet.

  • Pass på at batteriene passer til styrken du skal dampe på.
  • Følg alltid produsentens veiledning for korrekt lading
  • Kjøp kun batterier som er ment til damping, og helst fra kjente merker som Sony eller Samsung
  • Det anbefales at du lader batteriene mens du er hjemme/til stede, og ikke mens du sover
  • Pass på at batteriene er rengjort og tørre når de kobles til
  • Lad kun batteriene til laderen lyser grønt (ferdig) - overoppladning bør unngås

Ombyggbare produkter

Vær oppmerksom på at alle ombyggbare tanker/fordampere med spoler og wire innebærer en viss risiko. Spesielt gjelder dette mekaniske mods, da de ikke har den samme sikkerheten som regulerbare mods. En mekanisk mod har ingen chip, ledninger eller programvare, og varsler deg ikke eller justerer apparatet automatisk om noe er feil. En mekanisk mod er rett og slett bare et enkelt batteri i en beholder koblet mot din fordamper. Det er da helt avgjørende at spolen (coilen) er bygget for å matche batteriet du bruker.

Mekaniske mods er i motsetning til regulerbare mods ment for litt mer viderekommende. Det kreves grunnleggende kunnskaper om hvordan batterier fungerer og man bør kunne bruke et multimeter/DMM (ohmmeter). Mangel på kunnskap kan føre til ødelagt utstyr, brannskader, m.m. Vi anbefaler alle å se gjennom videoen under for å få en forståelse av hvordan dette fungerer.Noen ting du burde være klar over

En ommbyggbar spole/coil bør testes med en DMM (ohmmeter) før den tas i bruk. Om den ikke testes kan den skade enheten den er koblet til En defekt spole/coil kan også ødelegge elektronikken eller batteriet i enheten. Monter aldri en ny spole/coil på en regulerbar enhet før du har forsikret deg om at den er trygg. Det er et kjent problem at defekte spoler/coils kan ødelegge elektronikken. Disse spolene kan og tilsynelatende virke til å være i god stand, men det er alltid en risiko for feil over tid. Brukeren er selv ansvarlig for skader som kan forekomme på utstyr.