Produktfilter Produktfilter

Fordamperhoder

Fordamperhoder er innmaten i tanken, hvor e-juicen samler seg. Disse må med ujevne mellomrom byttes ut, og her finner du fordamperhoder som passer til din tank. RDA-tanker eller drypptanker har ikke fordamperhoder, da du bygger coil/spole og veke til disse selv.